PRACOWNIA GEODEZYJNA

93-202 ŁódĽ, ul.J.D±browskiego nr 91  tel/fax. 0-42 647-08-08


Wykonujemy :

mapy syt.-wys. d/c projektowych  

  mapy d/c prawnych

mapy numeryczne 

podziały gruntów  

  wytyczenia obiektów

inwentaryzacje powykonawcze  

  geodezyjna obsługa inwestycji

  obmiary pomieszczeń

witryna opracowana przez Marka Bugałę    bugala@gomet.com.pl